Vår övertygelse!

RockTape utvecklar och säljer produkter för ökad rörlighet och mer rörelse.

När människor blir mer rörliga, så brukar de röra sig mer.

Vår mission är därför ökad rörlighet och mer rörelse!

Människosläktet är skapta för att stå eller gå på våra fötter. Olyckligtvis rör vi på oss mindre och mindre vilket påverkar vår hälsa negativt.

Idag uppskattas det att vi genomsnittligt sitter ner ca 9 timmar per dag vilket till och med är längre tid än vad vi brukar sova. Det finns studier som visar att om du sitter ner mer än 6 timmar per dag så ökar risken för komplikationer jämfört med dem som bara sitter 3 timmar per dag.

RockTape utvecklar och säljer produkter för ökad rörlighet och mer rörelse. När människor får bättre rörlighet, så brukar de röra sig mer!

Pin It on Pinterest